Przegląd Dostępnej Najlepszej Egzekucji Zleceń

Hantec Markets Limited jest autoryzowany i regulowany przez Financial Conduct Authority (FCA), zgodnie z zasadami FCA, jesteśmy zobowiązani do działania w najlepszym interesie naszych klientów, inaczej niż w pewnych okolicznościach opisanych poniżej, gdzie prowadzimy egzekucję lub organizujemy egzekucję zleceń, jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla naszych klientów (znanych jako dostarczanie ” Najlepszej Egzekucji ”) oraz ustanowienia i wykonania Polityki Realizacji Zleceń oraz pokrewnych procedur umożliwiających nam ich realizację.

Posiadamy  zasady i procedury wewnętrzne regulujące, jak będziemy działać, gdy wykonujemy zlecenia dla naszych klientów. Nieustannie staramy się zapewnić najlepszy możliwy poziom usług dla wszystkich naszych klientów. W związku z tym, nasze zasady i procedury są pod stałą kontrola i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Punkty Egzekucji

Działamy z klientami na zasadach zleceniodawcy, a nie jako agent Oznacza to, że jesteśmy punktem realizacji transakcji, a więc klienci bezpośrednio realizują transakcje z nami, a nie na giełdzie lub innym rynku zewnętrznym. Zlecania jakie klienci realizują z w Hantec Markets są niezbywalne, co oznacza, że jeśli klient otwiera pozycję z nami, to musi być ona zamknięta również w Hantec Markets.

Czynniki Egzekucji

Stosujemy następujące czynniki egzekucji:

  • Cena – Choć zawsze dążymy do działania w najlepszym interesie naszych klientów, nie możemy zagwarantować, że cena po której klienci mogą realizować zlecenie będzie lepsza niż gdzie indziej. Ceny na rynku FX / Walutowym pochodzą od niezależnych dostawców zewnętrznych, którzy dostarczają płynność na rynku walutowym OTC.
  • Koszt – Dodajemy mark-up do cen naszych dostawców płynności i publikujemy nasze ceny z  ” mark-up ”, które zawierają nasz dochód. Wyznaczamy cenę zamknięcia danej waluty dla osiągnięcia wymaganych depozytów zabezpieczających (margin) oraz salda kredytów/debetów.
  • Szybkość i prawdopodobieństwo egzekucji zleceń – Transakcje mogą być realizowane na naszej platformie, przez telefon lub za pośrednictwem innej formy komunikacji. Zlecenia telefoniczne i z platformy, podlegają warunkom rynkowym i płynności, a więc nie możemy zagwarantować, że zlecenie klienta będzie otwarte czy zamknięte natychmiastowo. Szybkość i prawdopodobieństwo realizacji podlega również takim czynnikom jak oprogramowanie, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny/obciążenia linii i nie możemy zagwarantować, że nie spowodują przerwania lub zawieszenia połączenia.
  • Ilość – Ustanowiliśmy minimalną i maksymalną ilość, którą klienci mogą wprowadzać na zleceniu. Uzależnione jest to od warunków rynkowych i polityki firmy oraz zmianom które następują od czasu do czasu.

Kryteria Egzekucji Zleceń

Przy organizacji transakcji lub egzekucji zleceń klienta, będziemy brać pod uwagę następujące kryteria przy ustalaniu względnej wagi czynników wykonawczych, o których mowa powyżej:

  • Charakterystyka klienta, w tym kategoryzacja jako klienta Indywidualnego Firmowego lub uprawnionego kontrahenta;
  • Charakterystyka zlecenia klienta; i
  • Charakterystyka instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia.

Realizacja Zleceń klienta

Z zastrzeżeniem warunków rynkowych zlecenia klienta będą realizowane w naszych cenach lub bardzo blisko naszej ceny. Cena która klienci otrzymują na wykonanie zlecenia nie jest gwarantowana, ponieważ rynek może rozszerzyć się, stać się bardzo zmienny, a nawet mogą powstać luki cenowe. Nie ma żadnej gwarancji, że zlecenie klienta zostanie wykonane.

Instrukcje szczegółowe

Jeśli klienci mają szczególne wymagania co do naszego sposobu kontaktu z klientami, to muszą nas o tym powiadomić, a my dołożymy wszelkich starań, aby je uwzględnić. Jednak klienci powinni mieć świadomość, dając nam szczegółowe instrukcje, które są niezgodne z naszymi normalnych zasadami i procedurami realizacji zleceń, ich szczegółowe instrukcje będą miały pierwszeństwo.

Może to prowadzić do różnych rezultatów, które zostałyby osiągnięte, gdyby nasze normalne zasady i procedury były przestrzegane, a dla klientów detalicznych oraz klientów instytucjonalnych, nie będziemy zobowiązani do dostarczenia najlepszej egzekucji w odniesieniu do aspektów zlecenie klienta, które są objęte ich specjalnymi instrukcjami.

[Nasze normalne zasady i procedury uwzględniają koszty, które możemy ponieść na transakcjach. Transakcje mogą być przedmiotem dodatkowych opłat. W przypadku ich wystąpienia  będziemy powiadamiać klientów o obowiązujących opłatach przed ich kolejnym zleceniem. ]

Nasz obowiązek to Najlepsza Egzekucja

Podczas wykonywania zleceń na FX / Forex i złoto lub innych produktów pochodnych OTC,  będziemy podejmować wszelkie uzasadnione kroki, aby osiągnąć najlepszy możliwy wynik, biorąc pod uwagę naszą polityką realizacji zleceń oraz wszelkie szczegółowe instrukcje otrzymane od naszych klientów.

Nasza polityka niestety nie może zapewnić gwarancji, że cena, po której pozwolimy naszym klientom w realizacji zlecenia zawsze będzie lepsza niż ta, która jest lub może być dostępna gdzie indziej.

Osiągnięcie “Najlepszej Egzekucji”

Aby osiągnąć najlepszy możliwy rezultat, bierzemy pod uwagę wiele czynników, w tym cen, koszty, szybkość wykonania, prawdopodobieństwo realizacji oraz rozliczenie, wielkość, charakter zlecenia lub inne czynniki istotne prz realizacji danego zlecenia.

Będziemy wykorzystywać nasze własne doświadczenie handlowe i osąd przy ustalaniu względnej wagi tych czynników, ceny jednak są w naszej ocenie najważniejszym z czynników dla uzyskania możliwie najlepszych wyników.

Jeśli mamy sklasyfikowanego klienta jako klienta instytucjonalnego rozważymy odpowiednie wytyczne FCA w celu ustalenia, czy wymagają na nas dostarczenia najlepsze egzekucję. Zdajemy sobie sprawę, że klienci mogą polegać na nas, aby dostarczyć im jak najlepszą egzekucję, ale znaczenie egzekucji może mieć pierwszeństwo nad ceną.

Jeśli mamy klasyfikowane klienta za Uprawnionego Kontrahenta, nie ma wymogu, zgodnie z zasadami FCA na dostarczanie najlepszej egzekucji w takim przypadku. Jednak będziemy przestrzegać polityki w stosunku do uprawnionego kontrahenta i dalej będziemy prowadzić rejestr danych, które są używane do ustawiania naszych cen.

Będziemy analizować niniejszą politykę w regularnych odstępach czasu i będzie monitorować i przeglądać zewnętrzne źródła cenowe.Klienci otrzymują pisemne powiadomienie w ciagu 14 dni, gdzie dokonamy zmian niniejszej polityki oraz warunków handlu dla klientów odnoszących się do tej polityki na naszej stronie internetowej.