Czat na Żywo

Polityka Egzekucji Zleceń

Przegląd wymogów dotyczących najlepszej egzekucji zleceń

Hantec Markets Limited jest autoryzowany i regulowany przez Financial Conduct Authority (FCA), zgodnie z zasadami FCA, jesteśmy zobowiązani do działania w najlepszym interesie naszych Klientów, inaczej niż w pewnych okolicznościach opisanych poniżej, gdzie prowadzimy egzekucję lub organizujemy egzekucję zleceń, jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników cen dla naszych Klientów (znane jako dostarczanie „Najlepszej Egzekucji”) oraz ustanowienia i wykonania Polityki Realizacji Zleceń oraz pokrewnych procedur umożliwiających nam ich realizację.

Posiadamy zasady i procedury wewnętrzne regulujące, jak będziemy działać, gdy wykonujemy zlecenia dla naszych Klientów. Nieustannie staramy się zapewnić najlepszy możliwy poziom usług dla wszystkich naszych Klientów. W związku z tym, nasze zasady i procedury są pod stałą kontrolą i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Punkty Egzekucji

Działamy z Klientami na zasadach zleceniodawcy, a nie jako agent. Oznacza to, że jesteśmy punktem realizacji transakcji, a więc Klienci bezpośrednio realizują transakcje z nami, a nie na giełdzie lub innym rynku zewnętrznym. Zlecania jakie Klienci realizują z w Hantec Markets są niezbywalne, co oznacza, że jeśli Klient otwiera pozycję z nami, to musi być ona zamknięta również w Hantec Markets.

Czynniki wykonawcze

Stosujemy następujące czynniki realizacji:

Cena – chociaż zawsze staramy się działać w najlepszym interesie naszych Klientów, nie możemy zagwarantować, że cena, po której pozwolimy Klientom na przeprowadzenie handlu, będzie lepsza niż gdzie indziej. Ceny produktów walutowych pochodzą od niezależnych dostawców, którzy dostarczają płynności na rynku pozagiełdowym.

Koszt – dodajemy marże do ceny od dostawców płynności i publikujemy na platformie „ostateczne” ceny, które zawierają w sobie nasz dochód. Będziemy opierać się o cenę zamknięcia odpowiedniej waluty na potrzeby wymagań dotyczących depozytów zabezpieczających oraz wszelkich sald/debetów.

Szybkość i prawdopodobieństwo wykonania – transakcje mogą być wykonywane na naszej platformie lub telefonicznie lub w innych formach komunikacji. Handel telefonami komórkowymi i telefonicznie podlega warunkom płynności na rynkach, a zatem nie możemy zagwarantować natychmiastowego otwarcia lub zamknięcia transakcji przez Klienta. Prędkość i prawdopodobieństwo wykonania są również uzależnione od oprogramowania, sprzętu i linii telekomunikacyjnej / transmisji danych i nie możemy zagwarantować, że nie będzie to spowolnione przez przetwarzanie danych.

Ilość – określamy minimalną i maksymalną wielkość transakcji, którą Klienci mogą składać podczas handlu. Uzależnione jest to od warunków rynkowych i polityki firmy oraz zmian jakie następują co jakiś czas.

Kryteria realizacji

Podczas przeprowadzania transakcji lub realizacji zlecenia od Klienta uwzględnimy następujące kryteria określania względnego znaczenia czynników realizacji, o których mowa powyżej:

  • Charakterystyka Klienta, w tym kategoryzacja Klienta jako detalista, profesjonalny lub kwalifikowany kontrahent;
  • Charakterystyka zlecenia Klienta;
  • Charakterystyka instrumentów finansowych będących przedmiotem tego zlecenia.

Realizacja zleceń Klienta

W odniesieniu do warunków rynkowych zlecenie Klienta zostanie zrealizowane po naszej cenie lub bardzo blisko naszej ceny. Cena, jaką określają Klienci przy realizacji zlecenia nie jest zagwarantowana, gdyż cena realizacji może się poszerzyć, a rynek stać się bardzo niestabilny lub nawet występować mogą luki. Nie ma gwarancji, że zlecenie po określonej wcześniej cenie zostanie po niej wykonane.

Szczegółowe instrukcje

Jeśli Klienci mają szczególne wymagania co do sposobu, w jaki powinnismy realizować ich transakcje, muszą poinformować nas o tym, a my dołożymy wszelkich starań, aby sprostać tym szczegółowym wymaganiom. Jednak Klienci powinni mieć świadomość, że w przypadku, gdy podają nam konkretne przypadki, które są niezgodne z naszymi ogólnymi zasadami i procedurami wykonywania normalnego zlecenia, ich szczegółowe instrukcje nie będą miały pierwszeństwa.

Może to prowadzić do odmiennego wyniku w porównaniu z realizacją zlecenia według naszej normalnej polityki i procedur, a dla Klientów Detalicznych i Klientów Profesjonalnych nie będziemy musieli zapewnić najlepszego wykonania w odniesieniu do konkretnych zleceń Klienta, które są objęte przez ich szczegółowymi instrukcjami.

[Nasza normalna polityka i procedury uwzględniają koszty poniesione w związku z prowadzeniem transakcji. Transakcje mogą podlegać dodatkowym opłatom. W takim przypadku powiadomimy Klientów o obowiązujących opłatach przed ich egzekwowaniem.]

Our Duty of Best Execution

When executing orders for FX/Forex and Bullion or other OTC financial derivative products, we will take all reasonable steps to achieve the best possible outcome taking into account our Execution Policy and any specific instructions received from our clients.

Our policy cannot provide a guarantee, however, that the price at which we permit our customers to execute an order will always be better than one which is or might have been available elsewhere.

Osiągnięcie „Najlepszej Egzekucji”

Aby osiągnąć najlepszy możliwy rezultat, bierzemy pod uwagę wiele czynników, w tym cenę, koszty, szybkość wykonania, prawdopodobieństwo realizacji oraz rozliczenie, wielkość, charakter zlecenia lub inne czynniki istotne przy realizacji danego zlecenia.

Będziemy wykorzystywać nasze własne doświadczenie handlowe i osąd przy ustalaniu względnej wagi tych czynników, ceny jednak są w naszej ocenie najważniejszym z czynników dla uzyskania możliwie najlepszych wyników.

Jeśli mamy sklasyfikowanego Klienta jako Klienta instytucjonalnego rozważymy odpowiednie wytyczne FCA w celu ustalenia, czy wymagają na nas dostarczenia najlepszej egzekucji jako priorytetu. Zdajemy sobie sprawę, że Klienci mogą polegać na nas, aby dostarczyć im jak najlepszą egzekucję, ale znaczenie egzekucji może mieć pierwszeństwo nad jej ceną.

Jeśli mamy sklasyfikowanego Klienta jako Uprawnionego Kontrahenta, nie ma wymogu, zgodnie z zasadami FCA na dostarczanie mu najlepszej egzekucji. Jednak będziemy przestrzegać polityki w stosunku do Uprawnionego Kontrahenta i dalej będziemy prowadzić rejestr danych, które są używane do określania naszych cen.

Będziemy analizować niniejszą politykę w regularnych odstępach czasu i będziemy monitorować i przeglądać zewnętrzne źródła cenowe.

Klienci otrzymują pisemne powiadomienie w ciagu 14 dni, jeśli dokonamy zmian niniejszej polityki oraz warunków handlu dla Klientów w odniesieniu do tej polityki.

Nie przegap mozliwości: skorzystaj z okazji, aby zwiększyć swoje możliwości

Kalendars Ekonomiczny

Potężna platforma MT4 i Currenex, bezprecedensowy potencjał handlowy.

Platformy

Inowacyjne narzedzie do tworzenia wykresów dziennych, bezplatnie dostępne dla klientów Hantec Markets z rachunkami rzeczywistymi.

Autochartist

Bądź na Bieżąco

Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze badania rynku i analizy z Hantec Markets bezpośrednio do skrzynki email.

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
This field is required and email addresses must match.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Your data is safe with us. Please read our Privacy Notice

Serwisy społecznościowe

Ostrzeżenie o ryzyku

Forex i CFD są produktami opartymi o dźwigni, które mogą powodować straty większe niż początkowy depozyt. Dlatego należy spekulować tylko pieniędzmi które można stracić. Proszę upewnij się, że w pełni rozumiesz związane z tym ryzyko, szukając w rzie konieczności niezależnych porad przed rozpoczęciem takich transakcji. Kliknij tutaj, aby wyświetlić informacje o ryzyku..

Hantec Markets wykorzystuje pliki cookie, aby zwiększyć usprawnić Ci poruszanie się po naszej witrynie. Pozostając na naszej stronie zgadzasz się na nasze warunki korzystania z plików cookie.  Tutaj możesz uzyskać dostęp do naszej Polityki Cookie..