Czat na Żywo

Polityka Konfliktu Interesów

Polityka konfliktów – Wprowadzenie

Jako instytucja finansowa Hantec Markets Limited (dalej zwana „Hantec Markets”) może od czasu do czasu zmagać się z istniejącym i potencjalnym konfliktem interesów. Poprzez identyfikację istniejących i potencjalnych konfliktów interesów, Hantec Markets wspiera wszelkie uzasadnione kroki w celu ustanowienia, wdrożenia i utrzymania skutecznej polityki konfliktów interesów, w celu uniknięcia ryzyka, które może zaszkodzić interesom naszych Klientów.
Stwierdzenie to, ujawnia konflikt interesów jaki dotyczy potencjalnego Klienta lub może zaistnieć w relacji biznesowej z Hantec Markets; Hantec Markets jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących przedmiotu konfliktu interesów, a polityka Hantec Markets ma na celu zapobieganie i zarządzanie konfliktami interesów.

Identyfikacja i Przykłady Konfliktów, które mogą powstać

Generalnie, konflikt interesów może powstać między firmą a Klientem, jak również między Klientem a innym Klientem i może być spowodowany przez znacznie większą wiedzę pracowników oraz przez różnorodność oferowanych produktów.

Gdy firma świadczy usługi na rzecz Klienta, konflikt interesów może powstać w jednej lub kilku z następujących sytuacji, gdy przedsiębiorstwo lub osoba:

  • ma możliwość osiągnięcia zysku finansowego lub unikniĘcia straty finansowej, kosztem Klienta
  • ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej lub transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta, który różni się od interesu Klienta i ich wyniku;
  • ma finansową lub inną motywację do przedkładania interesu innego Klienta (ów) nad interesem Klienta;
  • prowadzi taką samą działalność, jak Klient; lub
  • otrzymuje lub otrzyma od osoby innej strony niż Klient wynagrodzenie, różne od standardowej prowizji lub opłaty w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz Klienta.

W odniesieniu do Hantec Markets, tylko poniższe jest głównym Konfliktem interesów, który może wystąpić przy świadczeniu usług dla naszych Klientów; Możliwe jest, że zostałeś polecony do Hantec Markets nas stronę trzecią, która otrzymuje wynagrodzenie od zawieranych przez Ciebie transakcji

Prawa i Regulacje

FCA uznaje, że istnieje konflikt interesów w branży usług finansowych, ale nie dąży do jego wyeliminowania. Niemniej jednak Zasada 8 z Zasad FCA dla Biznesu (PRIN) określa, że ​​firma musi zarządzać konfliktami interesów sprawiedliwie, zarówno wewnętrznie jak i miedzy Klientami oraz między Klientem a innym Klientem. Ponadto, zgodnie z Senior Management Arrangements, Systems and Controls (SYSC) z podręcznika FCA, w szczególności SYSC 10, przedsiębiorstwa są zobowiązane do zarządzania konfliktami, tak aby nie szkodzić interesom Klientów.

Zasady Hantec Markets

Zgodnie z wymogami prawa, Hantec Markets wdraża i utrzymuje skuteczne zasady konfliktów interesów, mając na celu zapobieganie konfliktom interesów lub przyczynienia się do powstania potencjalnego konfliktu interesów istotnego dla ryzyka i powstania szkód dla interesów Klientów.

Hantec Markets prowadzi dokumentację działalności, dzięki czemu możemy zidentyfikować wszelkie konflikty, które mogą powstać, które miałyby istotne ryzyko naruszenia interesów naszych Klientów. Zasady Konfliktu Interesów Hantec Markets zawierają i przyjmują procedury i środki do zarządzania i kontrolowania konfliktami interesów, identyfikowania ich, w tym podziału obowiązków i odpowiedzialności; oddzielnego nadzoru nad właściwymi osobami; Zasad Handlu na Rachunkach Osobistych, Zasady przyjmowania prezentów i łapówek, zapobiegania i kontroli wymiany informacji; działając w najlepszym interesie Klientów; a w niektórych przypadkach zamknięcia współpracy z Klientem lub zablokowaniem wejścia potencjalnego Klienta.

Adnotacja

Hantec Markets dokłada wszelkich starań, aby wdrażać i utrzymywać zasady konfliktu interesów, w niektórych przypadkach, taka polityka może nie być wystarczająca, aby zapobiec ryzyku powstania szkody w interesie Klienta. W takim przypadku, Hantec Markets ujawnia ogólny charakter i źródła konfliktów interesów Klienta, dzięki czemu umożliwia Klientowi podjęcie świadomej decyzji, do wykonania danej transakcji.

Przegląd

Hantec Markets dostarcza  usługi i produkty w celu zaspokojenia zapotrzebowania naszych Klientów. Jednocześnie, Hantec Markets często przegląda i ocenia nasze zasady konfliktu interesów, dzięki czemu możemy zapewnić adekwatność naszych zasad, w zgodzie z zasadami FCA.

Nie przegap mozliwości: skorzystaj z okazji, aby zwiększyć swoje możliwości

Kalendarz Ekonomiczny

Potężna platforma MT4 i Currenex, bezprecedensowy potencjał handlowy

Platformy

Inowacyjne narzedzie do tworzenia wykresów dziennych, bezplatnie  dostępne dla klientów Hantec Markets z rachunkami rzeczywistymi

Autochartist

Bądź na Bieżąco

Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze badania rynku i analizy z Hantec Markets bezpośrednio do skrzynki email.

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
This field is required and email addresses must match.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Your data is safe with us. Please read our Privacy Notice

Serwisy społecznościowe

Ostrzeżenie o ryzyku

Forex i CFD są produktami opartymi o dźwigni, które mogą powodować straty większe niż początkowy depozyt. Dlatego należy spekulować tylko pieniędzmi które można stracić. Proszę upewnij się, że w pełni rozumiesz związane z tym ryzyko, szukając w rzie konieczności niezależnych porad przed rozpoczęciem takich transakcji. Kliknij tutaj, aby wyświetlić informacje o ryzyku..

Hantec Markets wykorzystuje pliki cookie, aby zwiększyć usprawnić Ci poruszanie się po naszej witrynie. Pozostając na naszej stronie zgadzasz się na nasze warunki korzystania z plików cookie.  Tutaj możesz uzyskać dostęp do naszej Polityki Cookie..