Hantec Markets Limited (HML) kładzie duży nacisk na ochronę i zabezpieczenie danych osobowych i finansowych naszych klientów. W celu otwarcia i utrzymywania rachunków klientów, otrzymujemy i przechowujemy informacje osobiste. Zasady te określają, w jaki sposób zarządzamy takimi informacjami w celu wypełnienia naszych zobowiązań odnośnie prywatności naszych klientów. Zgodnie z definicją zawartą w brytyjskiej Ustawie o ochronie danych z 1998 r (Data Protection Act (1998).

Dlaczego przechowujemy poufne informacje?

W celu potwierdzenia Państwa tożsamości oraz zasadności naszych produktów do okoliczności, zbieramy Państwa dane osobowe. Podczas procesu otwierania rachunku dla Państwa, prosimy o wprowadzenie imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia, danych kontaktowych, informacji o przychodach i oszczędnościach. Możemy poprosić o dodatkowe informacje, takie jak wyciąg handlowy i szczegóły zatrudnienia, ale nie ograniczając się tylko do tych danych. Te informacje będą gromadzone za pośrednictwem naszego formularza zgłoszeniowego do rachunku. Będziemy także w stosownych przypadkach korzystać z własnych rejestrów oraz informacji z innych źródeł.

Ponieważ informacja ta pomaga nam spełnić nasze wymagania regulacyjne, jeśli nie zdecydują się Państwo na podanie tych informacji, może to oznaczać, że nie będziemy mogli zapewnić usługi jaka została przez Państwa zamówiona. W celu utrzymania aktualnego stanu informacji, jak to tylko możliwe, będziemy zmieniać dane, takie jak adres, niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa informacji że adres uległ zmianie.

W jaki sposób korzystamy z tych informacji?

Podstawowym celem, dla uzyskania tych informacji jest tworzenie i zarządzanie Państwa rachunków. Będziemy mogli na bieżąco przesyłać informacje, podczas gdy będziecie Państwo naszym klientem, o sprawach takich jak rachunki handlowego oraz informacji o bieżących działaniach Hantec Markets Ltd, w tym produktów i usług, które oferujemy. Możemy wysłać Ci informacje marketingowe od czasu do czasu, na podstawie dostarczonych informacji, będąc świadomi konieczności przestrzegania prywatności. Użytkownik akceptuje, że oprócz posiadania rachunku w Hantec Markets Ltd, może również korzystać z danych osobowych w celu weryfikacji i identyfikacji, zapobiegając praniu pieniędzy (AML) i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych, ale zgadzają się Państwo, że mogą one zostać ujawnione dla:

  • Pozostałych spółek wchodzących w skład Grupy Hantec
  • Wszelkich sądów, organów regulacyjnych lub innych organów urzędowych uzgodnionych lub wymaganych przez prawo
  • Agencji sprawozdawczości kredytowej lub referencyjnej
  •  Innych naszych usługodawców, strony trzecie, które możemy angażować w celu dostarczenia informacji, kontrolnych weryfikacji tożsamości lub innych usług wyznaczonych przez Grupę Hantec
  • Każdej osoby trzeciej upoważnionej przez Klienta, której mogą zostać ujawnione zgodnie z warunkami naszej umowy
  • Od każdej organizacji dla której możemy ujawnić Państwa dane lub które mogą otrzymać w naszym imieniu będziemy wymagać, w celu zapewnienia ich poufności, obsługi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (1998). Należy pamiętać, że Hantec Markets Ltd nie sprzedaje ani nie dostarcza danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych.

 

Jak będziemy zarządzać i przechowywać informacje poufne?

Państwa dane będą utrzymywane na naszych bezpiecznych systemach komputerowych i papierowych aktach. Posiadamy zaawansowane systemy i procedury, które zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi, niewłaściwej modyfikacji lub ujawnienia, zapobiegają przed niewłaściwym ich wykorzystaniem lub utratą informacji. Nasi pracownicy są przeszkoleni do poufności i szacunku względem obsługi danych osobowych. Uważamy wszelkie naruszenia tej zasady za bardzo poważne i podejmiemy w razie potrzeby odpowiednie działania.

Możemy przechowywać Państwa dane przez jakiś czas po ich otrzymaniu, nawet jeśli nie mamy już z Państwem relacji. Gdy weźmiemy pod uwagę, że ta informacja nie jest już potrzebna, usuniemy wszelkie dane, które identyfikują użytkownika lub bezpiecznie je zniszczymy.

Dodatkowe Informacje

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa informacje były aktualne. Zdajemy sobie sprawę, że takie informacje często ulegają zmianie, takie dane jak zmiana adresu i innych osobistych okoliczności, mogą Państwo bez problemów aktualizować przez telefon lub email.

Zgodnie z ustawą (Data Protection Act) o ochronie danych osobowych, można poprosić o kopię Państwa danych osobowych, które posiadamy i poprosić o zmianę jakichkolwiek nieścisłości. Możemy pobierać opłatę na pokrycie kosztów tej weryfikacji oraz dostarczymy żądane informacje w terminie 40 dni od dnia otrzymania zapytania oraz wszelkich obowiązujących opłat.

Reklamacje

Jeżeli uważają Państwo że naruszyliśmy nasze zobowiązania związane z Ustawą o ochronie danych (Data Protection Act) lub jej polityki, lub w inny sposób nie uszanowaliśmy poufności danych, to mogą Państwo złożyć reklamację przez telefon: +44 207 036 0850 lub wysyłając email na: [email protected]

Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi na wszelkie reklamacje, należy skontaktować się z Information Commissioner pod numerem +44 207 036 0850.