Ta strona internetowa została przygotowana przez Hantec Markets Limited ( “HML”), który jest autoryzowany i regulowany przez Financial Conduct Authority [Rejestracja nr 502635].

Ostrzeżenie: platforma demo

Fundusze wirtualne dostępne za pośrednictwem platformy demo pozwalają na zapoznanie się z naszymi platformami handlowymi, a wszelkie zyski lub straty poniesione podczas handlu na środowisku demo nie sugerują wyników jakie można osiągnąć, podczas handlu na rachunku rzeczywistym. Dostęp do platformy demo jest ważny tylko przez 30 dni, które zostanie zawieszone po tym okresie, jednak będzie można handlować na rzeczywistym środowisku  jak rachunek zostanie zatwierdzony i zasilony.

Ostrzeżenie: ryzyko handlu online

Istnieje ryzyko związane z korzystaniem z systemu handlu online. Należą do nich, ale nie są ograniczone do: błędów sprzętu, oprogramowania, połączenia z Internetem lub jakiejkolwiek siły wyższej (tj. powodzi; nadzwyczajnych warunków pogodowych; trzęsień ziemi lub innych zdarzeń losowych; pożarów; wojen; insurekcji; zamieszek; strajków, wypadków; działań rządu; komunikacji lub awaria zasilania; lub urządzeń lub awarii oprogramowania).

Hantec Markets Limited lub nasi affilianci ( “my”, “nasz” lub “nas”) nie mogą kontrolować siły sygnału, jego odbioru lub trasowania przez Internet, konfiguracji sprzętu lub niezawodności jego połączenia. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni za awarie komunikacji, zniekształcenia lub opóźnienia (chociaż będziemy próbować zminimalizować możliwość awarii systemu). Zadzwoń do nas natychmiast, jeśli nie jesteś w stanie uzyskać dostępu do rachunków i będziemy realizować zlecenia przez telefon. Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa trzeba będzie przejść przez proces identyfikacji, zanim przyjmiemy żądanie zlecenia od klienta. Jeśli nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkownika nie będziemy mogli zrealizować zleceń dla klienta.

Ostrzeżenie: ryzyko handlu na margin

Handel na walutach  i złocie, a zwłaszcza handlu na margin daje możliwość osiągniecia zysków, jak również ryzyko poniesienia strat. To może znacznie przekroczyć kwoty pieniędzy dostępne dla Ciebie do handlu lub realizacji zleceń. Zmiany cen kursów walut lub złota są ulegają wahaniom po wpływem różnych zjawisk globalnych, z których wiele jest nieprzewidywalna. Gwałtowne ruchy w cenie kursów walut lub złota może powodować działania na rynku. W wyniku czego możesz nie być w stanie zrealizować odpowiednich transakcji. Pracownicy HML nie są w stanie zagwarantować dokładności jakichkolwiek prognoz rynkowych (jeżeli oferują takie prognozy) i nie może zagwarantować maksymalnej straty, która możesz ponieść.

Ostrzeżenie ogólne porady

Wszelkie ogólne porady świadczone przez nas lub udostępnione na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszej platformy transakcyjnej, nie biorą pod uwagę Twojej sytuacji finansowej, osobistych  celów lub potrzeb. Forex i CFD nie jest odpowiedni dla wszystkich. Gorąco polecamy  bezpłatne szkolenie na rachunku demo bez ryzyka przed zainwestowaniem własnych środków. Kliknij tutaj, aby pobrać konto demo. Następnie należy rozważyć swoje cele, potrzeby i sytuację finansową, a także podejmować wszelkie uzasadnione kroki, aby w pełni zrozumieć możliwe skutki transakcji i strategii, które można zastosować przy użyciu platform transakcyjnych HML. Powinieneś zasięgnąć niezależnej porady finansowej, aby upewnić się, że dany produkt nadaje się do Twojej sytuacji finansowej i wymagań.

Prawo autorskie

Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie materiały na stronie internetowej ( “Strona”) są własnością Copyright © 2013 Hantec Markets Limited ( “Hantec Markets”). Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część materiałów na tej stronie, w tym, lecz nie ograniczając się do tekstu, grafiki i kodu HTML, nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Hantec Markets.

Korzystanie z serwisu przez klientów

Możesz pobrać materiały z tej strony do użytku niekomercyjnego i osobistego, pod warunkiem, że prawa własności intelektualnej lub innych praw własności pozostają niezmienione i widoczne. Żadne prawo lub udział jakichkolwiek materiałów pobranych nie zostanie przeniesiona do Ciebie w wyniku takiego pobierania. Zgadzasz się, że nie będziesz w żaden inny sposób kopiować, modyfikować, wyświetlać, rozpowszechniać, sprzedawać lub przekazywać żadnych materiałów w Serwisie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Hantec Markets. Ponadto użytkownik nie będzie w żadnym przypadku korzystać z Serwisu w celu, który jest zabroniony przez te warunki lub obowiązujące przepisy prawa.