Zasady Uczciwego Traktowania Klientów

Poniższe stwierdzenie wyszczególnia zasady Hantec Markets Limited w odniesieniu do Zasady 6 FCA : “Firma musi zwrócić należytą uwagę na interesy swoich klientów i traktować ich sprawiedliwie”.

Uczciwe traktowanie klientów jest jedną z podstawowych zasad postępowania  Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii. FCA wymaga, aby firmy były w stanie wykazać, że konsekwentnie traktują uczciwie swoich klientów. Hantec Markets łącznie z zarządem szczebla wyższego zobowiązany jest do zapewnienia, iż ​​zasada FCA dotycząca Traktowania Klientów Uczciwie (TCF) jest stosowana we wszystkich aspektach naszej działalności.

Zdajemy sobie sprawę, że uczciwie traktowanie naszych klientów to wartość dodana do naszych oferowanych usług. Aby upewnić się, że stale zapewniamy naszym klientom wartościowe usługi, dążymy do:

 • ochrony interesów naszych klientów we wszystkich obszarach relacji z klientami na każdym etapie cyklu życia produktu, od promocji aż po obsługę posprzedażową
 • staramy się zaspokoić potrzeby każdego klienta, oferując przejrzystą i profesjonalną obsługę, a także stałe identyfikowanie obszarów naszej usługi możliwe do jej usprawnienia

Nasze zobowiązanie wobec klientów

 • Polecanie tylko tych produktów, które uważamy za korzystne dla Ciebie po wystarczającym zapoznaniu się z okolicznościami;
 • Zapewnianie szybkiej i najlepszej egzekucji o każdym czasie;
 • Utrzymanie najwyższego poziom dostępności systemów i platformy;
 • Weryfikowanie, czy wszyscy pracownicy wdrożyli TCF w ich codziennych czynnościach;
 • Zapewnienia, że reklamacje są realizowane sprawiedliwie i bezstronnie oraz są obsługiwane profesjonalnie w przypadku gdybyś był niezadowolony z naszych usług;
 • Zachęcanie pracowników do wprowadzania usprawnień po reklamacjach klientów;
 • Zapewnienie, że materiały promocyjne są jasne, zgodne z prawdą i odpowiednio ukierunkowane;
 • Zapewnienia dokładnej, kompletnej i aktualnej komunikacji;
 • Słuchania i recenzji i ich weryfikowania oraz stawiania Twoich interesów na pierwszym miejscu.